Plan lekcji

TYGODNIOWY PLAN ZAJĘĆ

Tygodniowy plan lekcji obowiązujący od 19 września 2020r.

Oddział przedszkolny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

7.30-13.00

8.00-13.00

7.30-13.00

8.00-13.00

8.00-13.00

wychowanie przedszkolne

wychowanie przedszkolne

wychowanie przedszkolne

wychowanie przedszkolne

wychowanie przedszkolne

wychowanie przedszkolne

wychowanie przedszkolne

wychowanie przedszkolne

wychowanie przedszkolne

wychowanie przedszkolne

 

język angielski

wychowanie przedszkolne

język angielski

wychowanie przedszkolne 

wychowanie przedszkolne

religia

wychowanie przedszkolne

           religia
     wychowanie         przedszkolne

 wychowanie przedszkolne

wychowanie przedszkolne

wychowanie przedszkolne

wychowanie przedszkolne

wychowanie przedszkolne

wychowanie przedszkolne

 *Przedszkole czynne do godz. 15:00.

klasa I

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00-8.45

edukacja wczesnoszkolna

 edukacja wczesnoszkolna

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

z. rozwijające kreatywność

edukacja wczesnoszkolna

8.55-9.40

edukacja wczesnoszkolna

religia

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnozkolna

9.50-10.35

WF

WF

język angielski

edukacja wczesnoszkolna

religia

10.50-11.35

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

WF

11.45-12.30

język angielski 

 edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna 

edukacja informatyczna

 

12.40-13.25

 
zaj.logopedyczne  

 

klasa II

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00-8.45

język angielski

         edukacja wczesnoszkolna

język angielski

WF

religia

 8.55-9.40

edukacja wczesnoszkolna

WF

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

9.50-10.35

religia

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

10.50-11.35

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

11.45-12.30

WF

     edukacja informatyczna zajęcia rozwijające kreatywność

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

        

12.40-13.25

 zaj. logopedyczne  

     

         

klasa III

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00-8.45

edukacja wczesnoszkolna

religia

-

zajęcia rozwijające kreatywność

WF

8.55-9.40

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

9.50-10.35

edukacja wczesnoszkolna 

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

10.50-11.35

WF

język angielski

WF

edukacja wczesnoszkolna

 język angielski

11.45-12.30

edukacja informatyczna

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

edukacja plastyczna

edukacja muzyczna

religia

klasa IV

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00-8.45

-

-

 przyroda

informatyka

informatyka 

8.55-9.40

matematyka

matematyka

historia

język polski

język angielski

9.50-10.35

język angielski

religia

język angielski

WF

język polski

10.50-11.35

muzyka

język polski

matematyka

WF

religia

11.45-12.30

język polski

technika

język polski

matematyka

plastyka

12.40-13.25

WF

          WF

Wdż 

      zaj. z wych.         przyroda 
13.30-14.15

z.dyd.wyr. język polski

          z.dyd.wyr.            matematyka  

 

klasa V

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00-8.45

historia

zaj. logopedyczne

-

-

język angielski

8.55-9.40

religia

język polski

matematyka 

WF

język polski

9.50-10.35

biologia

język angielski 

język polski

historia

matematyka

10.50-11.35

język polski 

informatyka

język angielski

religia

geografia

11.45-12.30

matematyka

WF

technika

język polski

WF

12.40-13.25

plastyka

matematyka

WF

zaj. z wych.

 

13.30-14.15

 
zaj.dyd-wyrównawcze  j.polski 

muzyka

 Wdż

 z.dyd.wyr. matematyka

klasa VI

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00-8.45

informatyka 

z. rozw. kreat. język angielski

biologia

-

  matematyka

8.55-9.40

język polski

matematyka

język angielski

hisoria

  WF 

9.50-10.35

matematyka

religia

matematyka

język angielski

 plastyka

10.50-11.35

historia

WF

język polski

język polski

     język polski

11.45-12.30

język angielski

język polski

 WF

WF

geografia 

12.40-13.25

technika

 informatyka

muzyka

     zaj. z wych.

          religia

13.30-14.15

zaj.dyd-wyr. język polski   z.dyd.wyr. matematyka   

klasa VII

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00-8.45

biologia

język polski

informatyka

język polski

język polski

8.55-9.40

język angielski

religia

biologia

język niemiecki

język polski

9.50-10.35

fizyka

matematyka

geografia

matematyka

geografia

10.50-11.35

matematyka

chemia

historia

fizyka

matematyka 

 11.45-12.30

historia

zaj. z wych.

język angielski

język angielski

chemia

12.40-13.25

muzyka

 język niemiecki

język polski

WF

plastyka

13.30-14.15

WF

WF

informatyka

religia

14.20-15.05

 z. roz. kreat. język polski              WF  

klasa VIII

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00-8.45

język polski

WF

język polski

język niemiecki

język polski

8.55-9.40

fizyka

język angielski

język polski

matematyka

matematyka

9.50-10.35

historia

    język polski

EDB

religia

język angielski

10.50-11.35

WOS

matematyka

matematyka

historia

chemia

11.45-12.30

biologia

język niemiecki

geografia

WOS

zaj. z wych.

 12.40-13.25

chemia

        religia

język angielski

fizyka   

WF

13.30-14.15

z.roz.kreat. matematyka

       informatyka

WF

z. rozw. kreat. język polski

            WF

14.20-15.05

informatyka