Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Juliusza Słowackiego
w Zubrzycy Górnej

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Zubrzycy Górnej
Slide background
Slide background
Slide background

Budowa Clawbota

Umiejętności poznane na poprzednich zajęciach zostały wykorzystane na kolejnych lekcjach  z programowania. Uczniowie po upewnieniu się że kontroler, akumulator jest naładowany zbudowali Clawbota. Robot był w stanie chwytać podawać i zdobywać punkty w konkursie robotycznej piłki nożnej. Umiejętności naszych robotów, a tak naprawdę naszych uczniów mogli podziwiać młodsi koledzy i koleżanki. Pracując w grupach dzieci rozwijały swoje kompetencje społeczne, doskonaliły komunikację, uczyły się kompromisu, organizacji pracy i współodpowiedzialności za nią. Ważną umiejętnością była też sztuka prezentacji swoich pomysłów przed całą grupą.

Uczniowie klasy szóstej prezentujący roboty młodszym kolegom. Uczniowie klasy szóstej prezentujący roboty młodszym kolegom.

 

 

#LaboratoriaPrzyszłości #LaboratoriaPrzyszlosci

Laboratoria Przyszłości