Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Juliusza Słowackiego
w Zubrzycy Górnej

Slide background
Slide background
Slide background

Harmonogram konsultacji

Harmonogram konsultacji dla wszystkich uczniów

Szkoły Podstawowej Nr 1 w Zubrzycy Górnej

 

Od 1 czerwca 2020 roku z konsultacji mogą korzystać wszyscy uczniowie.

UWAGA: miejsce konsultacji - budynek Szkoły Podstawowej Nr 2 w Zubrzycy Górnej.

Konsultacje mają charakter dobrowolny dla uczniów. Uczeń będzie miał możliwość wyjaśnienia trudnych kwestii, usystematyzowania materiału czy rozmowę z nauczycielem.             Proszę o zapoznanie się uczniów i rodziców z wewnętrzną procedurą bezpieczeństwa obowiązującą na terenie szkoły w czasie trwania pandemii koronawirusa SarsCoV-2 zamieszczoną na stronie głównej szkoły. Uczestnictwo w konsultacjach jest możliwe po uzyskaniu stosownych zgód od rodziców uczniów – załączników (1, 2, 3 i 5) do w/w procedury. Proszę, w miarę możliwości wydrukować załączniki i dostarczyć do szkoły przed pierwszą konsultacją. Załączniki w formie wydruku są dostępne także w szkole.

Na konsultacje przychodzą tylko uczniowie zdrowi. Zalecamy przyjście w maseczce i rękawiczkach jednorazowych.

Czytaj więcej...

DLA UCZNIA

DLA RODZICA

GALERIA

wykwalifikowana kadra

języki obca

wysoka kultura