Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Juliusza Słowackiego
w Zubrzycy Górnej

Slide background
Slide background
Slide background

WAŻNY KOMUNIKAT

Informacja dla uczniów, rodziców i pracowników szkoły

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Zubrzycy Górnej informuje, że w związku z remontem i rozbudową szkoły od dnia 25 maja 2020 roku zajęcia w oddziale przedszkolnym, zajęcia w klasach I-III, zajęcia rewalidacyjne oraz konsultacje dla klasy VIII, a od 1 czerwca 2020 roku konsultacje dla wszystkich uczniów będą odbywać się w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Zubrzycy Górnej z zachowaniem wszelkich procedur bezpieczeństwa i zgodnie z wewnętrzną procedurą bezpieczeństwa obowiązującą w trakcie pandemii koronawirusa SARS–COV–2.

 

  Z poważaniem

 Katarzyna Karkos

Informacje dotyczące egzaminów ósmoklasisty dla uczniów klasy VIII i ich rodziców

Informacja dyrektora CKE na temat wytycznych dotyczących przeprowadzania w 2020 r. egzaminów: E8, EG, EM, EPKwZ, EZ

 

Informacje z MEN dotyczące egzaminów ósmoklasisty

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało rozporządzenie dotyczące zasad przeprowadzania egzaminów zewnętrznych w 2020 roku.

Proszę o zapoznanie się z materiałami w załącznikach.

Zachęcam Państwa do śledzenia strony internetowej MEN https://www.gov.pl/web/edukacja, na której na bieżąco udostępniane są wszystkie najważniejsze informacje.

Kalendarz najważniejszych zmian w systemie oświaty

Kalendarz najważniejszych zmian w systemie oświaty wygląda następująco:

od 18 maja br.:

  • możliwość prowadzenia wybranych zajęć praktycznych w szkołach policealnych i dla klas III branżowych szkół I stopnia;
  • wznowienie pracy schronisk młodzieżowych i międzyszkolnych ośrodków sportowych, młodzieżowych domów kultury, ognisk pracy pozaszkolnej, pałaców kultury oraz innych placówek tego typu;
  • możliwość prowadzenia bezpośrednich zajęć specjalistycznych, w tym rewalidacyjno-wychowawczych, rewalidacyjnych i wczesnego wspomagania rozwoju.

Od 25 maja br.:

  • możliwość wznowienia zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z możliwością zajęć dydaktycznych;
  • organizacja konsultacji na terenie szkoły dla uczniów klas VIII szkół podstawowych, w tym szkół specjalnych;
  • organizacja konsultacji dla absolwentów, w tym młodzieży ze szkół specjalnych, która w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego;
  • możliwość realizacji staży uczniowskich i praktyk zawodowych przez uczniów klas 3 szkoły branżowej i technikum.

Od 1 czerwca br.:

  • organizacja konsultacji dla uczniów wszystkich klas ze szkół dla dzieci i młodzieży.

Szczegółowe informacje znajdują się w poniższym linku:

https://www.gov.pl/web/edukacja/co-ze-szkolami-do-wakacji

https://kuratorium.krakow.pl/

DLA UCZNIA

DLA RODZICA

GALERIA

wykwalifikowana kadra

języki obca

wysoka kultura