Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Juliusza Słowackiego
w Zubrzycy Górnej

Slide background
Slide background
Slide background

Komunikat - Uczniowie

skuteczne uczenieWitam Was,  Drodzy Uczniowie!

Od 25 marca 2020 roku obowiązkowo uczymy się w systemie zdalnym. W tym trudnym dla nas wszystkich okresie zwracam się do Was z prośbą o systematyczną pracę, współpracę z nauczycielami poszczególnych przedmiotów, o odpowiedzialność za samodzielne zdobywanie wiedzy i samokontrolę. Wierzę, że wspólnymi siłami przebrniemy przez ten ciężki okres. W  razie potrzeby proszę zgłaszać wychowawcom, nauczycielom napotkane trudności, problemy, wspólnie spróbujemy je rozwiązać. Życzę Wam powodzenia! Wiem, że wspólnie sprostamy wyzwaniu, damy radę, wierzę w Was i Wasze możliwości!

Czytaj więcej...

Komunikat - Nauka zdalna

Witam Was,  Drodzy Uczniowie!

Od 25 marca 2020 roku obowiązkowo uczymy się w systemie zdalnym. W tym trudnym dla nas wszystkich okresie zwracam się do Was z prośbą o systematyczną pracę, współpracę z nauczycielami poszczególnych przedmiotów, o odpowiedzialność za samodzielne zdobywanie wiedzy i samokontrolę. Wierzę, że wspólnymi siłami przebrniemy przez ten ciężki okres. W  razie potrzeby proszę zgłaszać wychowawcom, nauczycielom napotkane trudności, problemy, wspólnie spróbujemy je rozwiązać. Życzę Wam powodzenia! Wiem, że wspólnie sprostamy wyzwaniu, damy radę, wierzę w Was i Wasze możliwości!

Poniżej przedstawiam Wam sposób i tryb realizowania kształcenia z wykorzystaniem metod i technik na odległość w naszej szkole, które będą obowiązywać od 25 marca 2020r. do 10 kwietnia 2020r.:

Czytaj więcej...

Komunikat - Rodzice

Dzień dobry! Drodzy Rodzice!

W tym trudnym dla nas wszystkich czasie zwracam się do Państwa z prośbą o wyrozumiałość, cierpliwość, wzajemne zrozumienie. Wszyscy znaleźliśmy się w nowej, niecodziennej sytuacji, wszyscy uczymy się pracy w systemie zdalnym, dlatego gorąco proszę o współpracę z nauczycielami w zakresie edukacji naszych dzieci. W  razie potrzeby proszę zgłaszać wychowawcom, nauczycielom napotkane trudności, problemy, wspólnie spróbujemy je rozwiązać.

Poniżej przedstawiam Państwu sposób i tryb realizowania kształcenia z wykorzystaniem metod i technik na odległość w naszej szkole (realizacja podstawy programowej) – zgodnie z nowym rozporządzeniem MEN dotyczącym zdalnego nauczania, które będzie obowiązywało od 25 marca 2020r. do 10 kwietnia 2020r.:

Czytaj więcej...

Jak rodzice powinni postępować, aby zachęcić dzieci do nauki

Jak rodzice powinni postępować, aby zachęcić dzieci do nauki?

 

WSPIERAJ, ALE NIE WYRĘCZAJ.

Rodzice nie muszą na nowo uczyć się tego, co dziecko w szkole. Naukę pozostawmy dzieciom. Rodzice mają wspierać.

Pomagając w odrabianiu zadań domowych nie należy wyręczać dziecka. Należy wdrażać je do samodzielnej pracy. W procesie uczenia się ważną rolę odgrywa samokontrola wykonanej pracy. Chodzi w niej o to, aby dziecko samo odkryło swoje błędy i samo je poprawiło. Należy dziecko przyzwyczajać do podejmowania wysiłku, do pokonywania trudności, wtedy uwierzy we własne

możliwości.

MĄDRZE MOTYWUJ

W procesie szkolnego uczenia się motywacja odgrywa dużą rolę. Jest siłą pobudzającą do nauki, zdobywania wiedzy i rozszerzania własnych zainteresowań. Od kar lepsze są nagrody, ale stosowanie ich musi być ostrożne. Złotym środkiem jest drobna nagroda, np. w postaci uznania rodziców, pochwały. Dziecko będzie miało poczucie, że rodzice doceniają jego trud i wysiłek włożony w naukę.

DOCENIAJ OSIĄGNIĘCIA DZIECKA

Warto pytać: „Czego się dziś nauczyłeś?”.

NIE POZWÓL DZIECKU, BY ŹLE MÓWIŁO O SOBIE

Często mamy okazję słyszeć, że dziecko źle mówi o sobie: „jestem głupi”, „nie dam rady”, „i tak mi się nie uda”. Są to głosy, które są wrogami sukcesu.

Czasem nieświadomie nadajemy dziecku etykietę i tak o nim mówimy: „ten nie jest zdolny, ten powolny, ten zapominalski”. Sprawiamy, że dziecko tak zaczyna myśleć o sobie. Opatrywanie dzieci etykietami ogranicza ich nadzieję, marzenia i możliwości.

BUDUJ W DZIECKU POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI

Dziecko będzie myślało pozytywnie o sobie, gdy będzie miało poczucie własnej wartości. Rolą rodziców jest pomóc wykształcić w dziecku energię i inicjatywę, by zrekompensować poczucie niskiej wartości, by znaleźć sposób zrównoważenia swojej słabości.

WSKAZÓWKI, KTÓRE MOŻEMY WYKORZYSTAĆ W PRACY Z WŁASNYM DZIECKIEM:

Czytaj więcej...

DLA UCZNIA

DLA RODZICA

GALERIA

wykwalifikowana kadra

języki obca

wysoka kultura